Psichologinio įgalinimo klausimynas

Kiek kiekvienas darbuotojas savo darbe yra įgalintas, apibūdina psichologinio įgalinimo būsena. Tai – darbuotojo suvokimas, kiek jis NORI, GALI ir MOKA sėkmingai atlikti tai, ko iš jo tikimasi darbe. Neseniai publikuotas atnaujintas klausimynas, kuriuo galima įsivertinti savo asmeninį ar įvertinti savo darbuotojų psichologinį įgalinimą.

Klausimyną sudarė, patikslino ir jo psichometrines charakteristikas įvertino GoodPeople konsultantas dr.Mantas Tvarijonavičius su kolegėmis doc.dr.Dalia Bagdžiūniene ir dr.Irena Žukauskaite iš Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto.

Psichologinio įgalinimo klausimynas, lietuviškas (PĮKL-9):

Įvertinkite balais nuo 1 iki 6, kiek sutinkate su kiekvienu iš toliau esančių teiginių:

  1. Mano darbas padeda man siekti ilgalaikių tikslų.
  2. Aš galiu darbe daryti įtaką kitiems žmonėms.
  3. Aš esu kompetentingas tinkamai atlikti savo darbą.
  4. Mano darbas man atrodo prasmingas.
  5. Aš galiu daryti įtaką darbe priimamiems sprendimams.
  6. Nepaisant kliūčių, aš sugebu pasiekti reikiamus rezultatus.
  7. Atlikdamas darbą aš jaučiuosi užsidegęs.
  8. Aš galiu savarankiškai priimti sprendimus darbe.
  9. Manau, kad kiti žmonės darbe pasitiki mano kompetencijomis.

Atsakymų vertinimas: 1 balas – visiškai nesutinku; 2 balai – nesutinku; 3 balai – labiau nesutinku nei sutinku; 4 balai – labiau sutinku nei nesutinku; 5 balai – sutinku; 6 balai – visiškai sutinku.

Rezultatų skaičiavimas: Prasmė – atsakymų į 1, 4 ir 7 teiginius vidurkis. Sprendimų priėmimas – atsakymų į 2, 5 ir 8 teiginius vidurkis. Pasitikėjimas kompetencija – atsakymų į 3, 6 ir 9 teiginius vidurkis. Psichologinis įgalinimas – atsakymų (balų) į devynis teiginius vidurkis.

* Patikslintas lietuviškasis psichologinio įgalinimo klausimynas (PĮKL-9) gali būti naudojamas moksliniuose tyrimuose be atskiro autorių sutikimo. Cituojant nurodyti šio straipsnio bibliografinius duomenis. Jei klausimyno teiginiai modifikuojami arba metodą planuojama taikyti komerciniuose tyrimuose, reikia autorių sutikimo. Publikuotų tyrimų, kuriuose naudotas PĮKL-9, bibliografines nuorodas prašome atsiųsti autoriams [email protected]

* Klausimyną naudojant komerciniais tikslais būtinas autorių sutikimas. Susisiekite [email protected]

Pilną straipsnį skaitykite čia: PATIKSLINTO LIETUVIŠKOJO DARBUOTOJŲ PSICHOLOGINIO ĮGALINIMO KLAUSIMYNO (PĮKL-9) PSICHOMETRINIAI RODIKLIAI